Korzyści


Korzyści ze stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w sporcie jest wiele:Dla dyscypliny sportu – większy prestiż, wzmocniony wizerunek, więcej gry opartej na dowodach, wyeliminowanie elementu przypadkowości, mniej kontrowersji i konfliktów wokół decyzji arbitrów to jeszcze większy potencjał dla działań PR-owych i szansa, by zainteresować tą dyscypliną jeszcze potężniejszych sponsorów.Dla sędziów – mniejsza presja odpowiedzialności za wynik, większy komfort sędziowania, więcej narzędzi, więcej materiału dowodowego, więcej transparentności, więcej zaufania do decyzji sędziowskiej.Dla trenerów – skarbnica materiałów szkoleniowych, narzędzie wspierające tworzenie precyzyjnych analiz i prognoz, mniejsze napięcie w związku z „bezdyskusyjnością” gry, co z pewnością udzieli się także zawodnikom.Dla zawodników – możliwość skupienia się w 100% na grze, bez straty energii na dochodzenie swoich racji i niejednokrotnie jałowe dyskusje z arbitrem lub graczami drużyny przeciwnej, transparentność decyzji przełoży się na większe poczucie bezpieczeństwa, spadek napięcia; większa łatwość pogodzenia się z negatywnym wynikiem, który z „niesprawiedliwego” stanie się „obiektywny”, większy komfort gry.Dla kibiców – powtórki wideo dają poczucie pełnego oglądu sytuacji i pełnoprawnego uczestniczenia w akcjach rozgrywanych na boisku.