Super Volley Vision


SVV to 15 superszybkich kamer zainstalowanych dookoła boiska nad którymi stale czuwa dwóch specjalnie przeszkolonych i doświadczonych operatorów odpowiedzialnych za montaż i instalację, a w późniejszej fazie także za współpracę z arbitrami. SVV to usługa umożliwiająca monitoring i weryfikację takich zdarzeń, jak:

 

  1. ocena miejsca upadku piłki (piłka w polu boiska – piłka poza boiskiem – aut; kontakt piłki z podłożem)
  2. kontakt piłki z antenką (w szczególności kolejność kontaktu – po bloku czy po ataku);
  3. kontakt zawodnika z siatką;
  4. kontakt zawodnika z antenką;
  5. kontakt stóp zawodnika z liniami: końcową – w momencie wykonywania zagrywki; boczną – w momencie wykonywania zagrywki; ataku przez zawodnika grającego w linii obrony; środkową – pod kątem jej przekroczenia;
  6. kontakt piłki z zawodnikiem przed jej wyjściem na aut („piłka po bloku”);
  7. gra zawodnika w przestrzeni przeciwnika;
  8. dwa lub cztery odbicia w kontekście piłki odbitej od siatki – czy piłka dotknęła bloku czy nie.

 

SVV pozwala także na pokazanie spornej sytuacji na telebimach umieszczonych w halach sportowych i eksportowanie każdej analizowanej sytuacji na nasz serwer ftp. Po zalogowaniu się, dany klub może uzyskać dostęp do tych materiałów (np. w celach szkoleniowych). SVV to możliwość bliskiej współpracy z ekipami telewizyjnymi, którym udostępniamy sygnał z naszego serwera dla widzów przed telewizorami,aby mogli samodzielnie przeanalizować sporne kwestie i mieć poczucie uczestniczenia w procesie decyzyjnym.15 superszybkich kamer zsynchronizowanych ze sobą co do sekundy pozwala na ocenę sytuacji z kilku ujęć i dokładną analizę obrazu.Sędzia może szybko podjąć decyzję w oparciu o fakty/dowody, a następnie gotowy obraz w formie powtórki wideo prezentowany jest szerokiej publiczności jako ilustracja decyzji arbitrażowych.